పంచాంగం… 30.06.18

169
Telugu Panchangam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు

నిజ జ్యేష్ఠ మాసం

తిథి బ.విదియ ప.1.01 వరకు

తదుపరి తదియ

నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ సా.5.01 వరకు

తదుపరి శ్రవణం

వర్జ్యం రా.9.24 నుంచి 11.10 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.5.31 నుంచి 7.15 వరకు

రాహుకాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

యమగండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

శుభ సమయాలు..రా.2.02 గంటలకు మేష లగ్నంలో శంకుస్థాపన,

వివాహాలు.