పంచాంగం..08.04.17

100
Panchangam

శ్రీ హేవిళంబి నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు

చైత్ర మాసం

తిథి శు.ద్వాదశి ఉ.9.40 వరకు

తదుపరి త్రయోదశి

నక్షత్రం పుబ్బ రా.12.53 వరకు

వర్జ్యం ఉ.8.45 నుంచి 10.22వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.5.54 నుంచి 7.30 వరకు

రాహు కాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

యమ గండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

శుభ సమయాలు…రా.2,01గంటలకు మకర లగ్నంలో శంకుస్థాపన,

గృహ ప్రవేశాలు, వివాహాలు.