పంచాంగం …. 04.02.17

68
panchangam

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు
మాఘ మాసం
తిథి శు.అష్టమి రా.8.06 వరకు
నక్షత్రం భరణి రా.6.14 వరకు
వర్జ్యం ..లేదు
దుర్ముహూర్తం ఉ.6.34 నుంచి 8.04 వరకు
రాహు కాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు
యమ గండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు
శుభ సమయాలు…లేవు