పంచాంగం…30.12.16

72

?శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు
పుష్య మాసం

?తిథి శు.పాడ్యమి .1.20 వరకు
తదుపరి విదియ

?నక్షత్రం పూర్వాషాఢ ప.1.19 వరకు
తదుపరి ఉత్తరాషాఢ

?వర్జ్యం రా.9.45 నుంచి 11.26 వరకు

?దుర్ముహూర్తం ఉ.8.45 నుంచి 9.27 వరకు

?తదుపరి ప.12.24 నుంచి 1.07 వరకు

?రాహు కాలం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

?యమ గండం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

?శుభ సమయాలు..ప.1.44నుంచి 2.46 వరకు క్రయవిక్రయాలు, అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.