పంచాంగం.. 27.12.16

75
Panchangam

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు
మార్గశిర మాసం
తిథి బ.త్రయోదశి ఉ.8.11 వరకు
తదుపరి చతుర్దశి
నక్షత్రం అనూరాధ ఉ.6.58 వరకు
తదుపరి జ్యేష్ఠ
వర్జ్యం ఉ.8.37 నుంచి 10.24 వరకు
దుర్ముహూర్తం ఉ.8.49 నుంచి 9.40 వరకు
తదుపరి రా.10.52 నుంచి 11.44 వరకు
రాహు కాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు
యమ గండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు
శుభ సమయాలు…లేవు