పంచాంగం… 26.12.16

128
Panchangam

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు
మార్గశిర మాసం
తిథి బ.త్రయోదశి పూర్తి
నక్షత్రం అనూరాధ పూర్తి
వర్జ్యం ఉ.8.37 నుంచి 10.24 వరకు
దుర్ముహూర్తం ప.12.22 నుంచి 1.12 వరకు
తదుపరి ప.2.40 నుంచి 3,31 వరకు
రాహు కాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు
యమ గండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు
శుభ సమయాలు._ .ప.1.16 నుంచి 1.58 వరకు క్రయవిక్రయాలు ,అగ్రిమెంట్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు.