పంచాంగం… 05.12.16

66
TELUGU PANCHANGAM

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు

మార్గశిర మాసం

తిథి శు.షష్ఠి రా.10.41 వరకు

నక్షత్రం శ్రవణం ఉ.7.51 వరకు

తదుపరి ధనిష్ఠ

వర్జ్యం ప.11.53 నుంచి 1.28 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.12.20 నుంచి 1.10వరకు

తదుపరి ప.2.21 నుంచి 3.12 వరకు

రాహు కాలం ఉ.7.30 నుంచి 9.00 వరకు

యమ గండం ఉ.10.30 నుంచి 12.00 వరకు

శుభ సమయాలు..ఉ.8.36గంటలకు ధనుస్సు లగ్నంలో అన్నప్రాశన,శంకు స్థాపన, గృహ ప్రవేశాలు.
సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి

☸☸☸☸☸☸☸☸☸