మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్‌ను కలిసిన జ్యాలా గుత్తా..

101
Jwala Gutta

రాష్ట్ర అబ్కారి, క్రీడా, పర్యాటక మరియు సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి వి. శ్రీనివాస్ గౌడ్‌తో మాజీ బ్యాట్మంటన్ క్రీడకారిణి జ్వాలా గుత్తా భేటి ఆయ్యారు. ఈ భేటిలో జ్యాలా గుత్తా హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేయనున్న జ్వాలా గుత్తా అకాడమీ ఆఫ్ ఎక్సలేన్సుకు రాష్ట్ర క్రీడా శాఖ అనుమతి కోసం మంత్రికి తన ప్రతిపాదనలు అందించారు. జ్వాలా గుత్తా అకాడమీ ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న బ్యాట్మంటన్ క్రీడాకారులకు అంతర్జాతీయ స్థాయి శిక్షణను ఇచ్చి వారిని అత్యుత్తమ క్రీడాకారులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నామన్నారు.

ప్రతి సంవత్సరం బ్యాట్మంటన్‌లో సిఎం కఫ్ ను నిర్వహిస్తామని అందుకు తెలంగాణ క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ తరుపున అనుమతులు ఇవ్వాలని మంత్రి వి. శ్రీనివాస్ గౌడ్‌ను విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి వి. శ్రీనివాస్ గౌడ్ జ్వాలా గుత్తా ఇచ్చిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామన్నారు.