పంచాంగం..11.04.17

128
Daily Panchangam

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు

చైత్రమాసం

తిథి పౌర్ణమి ఉ.10.21 వరకు

తదుపరి బ.పాడ్యమి

నక్షత్రం చిత్త తె.4.24 వరకు(తెల్లవారితే బుధవారం)

వర్జ్యం ఉ.11.16 నుంచి 1.01 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.16 నుంచి 9.06 వరకు

తదుపరి రా.10.50 నుంచి 11.35 వరకు

రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమగండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు