పంచాంగం… 24.02.18

76
Telugu Panchangam

శ్రీ హేవిళంబినామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతువు

ఫాల్గుణ మాసం

తిథి శు.నవమి రా. 7.53 వరకు

తదుపరి దశమి

నక్షత్రం రోహిణి ఉ.9.11 వరకు

తదుపరి మృగశిర

వర్జ్యం ప.2.23 నుంచి 3.54 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.6.24 నుంచి 7.57 వరకు

రాహుకాలం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

యమగండం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

శుభసమయాలు…లేవు