పంచాంగం..31.08.16

446
Panchangam
Panchangam

*పంచాంగం..బుధవారం, 31.08.16*
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి బ.చతుర్దశి ప.1.47 వరకు
తదుపరి అమావాస్య

నక్షత్రం ఆశ్లేష ఉ.10.48 వరకు
తదుపరి మఖ

వర్జ్యం రా.11.05 నుంచి
12.44 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.11.33
నుంచి 12.24 వరకు

రాహుకాలం ప.12.00 నుంచి
1.30 వరకు

యమ గండం ఉ.7.30 నుంచి
9.00 వరకు

శుభ సమయాలు…లేవు