పంచాంగం..30.08.16

457
Panchangam
Panchangam

*పంచాంగం..మంగళవారం, 30.08.16*

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి బ.త్రయోదశి ప.2.20 వరకు
తదుపరి చతుర్దశి

నక్షత్రం పుష్యమి ఉ.10.35
వరకు తదుపరి ఆశ్లేష

వర్జ్యం రా.11.30 నుంచి
1.09 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.18
నుంచి 9.01 వరకు తదుపరి రా.10.50 నుంచి 11.40 వరకు

రాహు కాలం ప.3.00 నుంచి
4.30 వరకు

యమ గండం ఉ.9.00 నుంచి
10.30 వరకు

శుభ సమయాలు…లేవు

మాస శివరాత్రి