పంచాంగం..29.08.16

372
Panchagam
Panchagam

*పంచాంగం…సోమవారం, 29.08.16*
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి బ.ద్వాదశి ప.3.20 వరకు
తదుపరి త్రయోదశి

నక్షత్రం పునర్వసు ప.11.02 వరకు తదుపరి పుష్యమి

వర్జ్యం రా.6.54 నుంచి 8.27 వరకు

దుర్ముహూర్తం ప.12.24 నుంచి 1.14 వరకు తదుపరి ప.2.54 నుంచి 3.44 వరకు

రాహుకాలం ఉ.7.30 నుంచి
9.00 వరకు

యమ గండం ఉ.10.30
నుంచి 12.00 వరకు

శుభ సమయాలు…లేవు