పంచాంగం…. 24.08.16

516
Telugu Panchangam
Telugu Panchangam

*పంచాంగం…బుధవారం, 24.08.16*
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి బ.సప్తమి రా.1.10 వరకు

నక్షత్రం భరణి సా.5.16 వరకు

వర్జ్యం తె.4.24 నుంచి 5.54 వరకు(తెల్లవారితే గురువారం)

దుర్ముహూర్తం ప.11.38
నుంచి 12.29 వరకు

రాహుకాలం ప.12.00 నుంచి
1.30 వరకు

యమ గండం ఉ.7.30 నుంచి
9.00 వరకు

శుభ సమయాలు…లేవు